Thông tin dự án
 • Tên dự ánNâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang (giai đoạn II)
  Mã dự án7949860
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Đà Nẵng
  Địa điểm thực hiệnĐà Nẵng
  Quyết định phê duyệt 202/QĐ-BNN-TCTS; Ngày phê duyệt 11/01/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2026
  Tổng mức đầu tư 250000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện