Thông tin dự án
 • Tên dự ánHồ Suối Cái
  Mã dự án7916625
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh Phú Yên
  Địa điểm thực hiệnPhú Yên
  Quyết định phê duyệt 4456/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 15/11/2022
  Giai đoạn thực hiện 2024 - 2026
  Tổng mức đầu tư 487210 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hồ Suối Cái 03/2024 1029 70000 25/03/2024
Tổng số:   1029 70000