Thông tin dự án
 • Tên dự ánHồ Suối Cái
  Mã dự án7916625
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh Phú Yên
  Địa điểm thực hiệnPhú Yên
  Quyết định phê duyệt 470/QĐ-BQL; Ngày phê duyệt 21/09/2021
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hồ Suối Cái 02/2023 0 3700 28/02/2023
Hồ Suối Cái 03/2023 0 990 27/03/2023
Tổng số:   0 4690