Thông tin dự án
 • Tên dự ánXây dựng Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số của Bộ Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021-2025
  Mã dự án7961060
  Đơn vị báo cáoVăn phòng Bộ NN và PTNT
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 3346; Ngày phê duyệt 26/07/2021
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2025
  Tổng mức đầu tư 50000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện