Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 05: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025
  Mã dự án7978715
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Bình
  Địa điểm thực hiệnThái Bình
  Quyết định phê duyệt 3233/QĐ-BNN-PCTT; Ngày phê duyệt 25/08/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 67238 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần số 05: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025 01/2023 0 0 09/02/2023
Dự án thành phần số 05: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025 02/2023 0 0 28/02/2023
Dự án thành phần số 05: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025 03/2023 512 0 28/03/2023
Dự án thành phần số 05: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025 04/2023 0 0 04/05/2023
Dự án thành phần số 05: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025 05/2023 0 0 02/06/2023
Dự án thành phần số 05: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025 06/2023 11519 7488 30/06/2023
Dự án thành phần số 05: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025 07/2023 0 0 02/08/2023
Dự án thành phần số 05: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025 08/2023 0 0 26/09/2023
Dự án thành phần số 05: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025 09/2023 0 0 25/09/2023
Dự án thành phần số 05: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025 10/2023 13905 9210 30/11/2023
Dự án thành phần số 05: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025 11/2023 0 0 30/11/2023
Tổng số:   25936 16698