Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 07: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025
  Mã dự án7974560
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Nam Định
  Địa điểm thực hiệnNam Định
  Quyết định phê duyệt 3248/QĐ-BNN-PCTT; Ngày phê duyệt 25/08/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 72046 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần số 07: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 01/2023 0 0 22/02/2023
Dự án thành phần số 07: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 02/2023 1500 0 24/02/2023
Dự án thành phần số 07: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 03/2023 7800 0 27/03/2023
Dự án thành phần số 07: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 04/2023 6300 0 25/04/2023
Dự án thành phần số 07: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 05/2023 3100 0 24/05/2023
Dự án thành phần số 07: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 06/2023 0 0 14/07/2023
Dự án thành phần số 07: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 07/2023 0 4610 14/07/2023
Tổng số:   18700 4610