Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 3: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Bắc Ninh
  Mã dự án7980421
  Đơn vị báo cáoChi cục Thủy lợi tỉnh Bắc Ninh
  Địa điểm thực hiệnBắc Ninh
  Quyết định phê duyệt 3328/QĐ-BNN-PCTT; Ngày phê duyệt 25/08/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 50008 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện