Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 6: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Hưng Yên
  Mã dự án7982771
  Đơn vị báo cáoChi cục Quản lý đê điều và PCLB tỉnh Hưng Yên
  Địa điểm thực hiệnHưng Yên
  Quyết định phê duyệt 3230/QĐ-BNN-PCTT; Ngày phê duyệt 25/08/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 4810 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần số 6: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Hưng Yên 01/2023 0 0 28/03/2023
Dự án thành phần số 6: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Hưng Yên 02/2023 0 0 28/03/2023
Dự án thành phần số 6: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Hưng Yên 03/2023 1100 1100 03/04/2023
Dự án thành phần số 6: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Hưng Yên 04/2023 1450 0 24/04/2023
Tổng số:   2550 1100