Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 7: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Thái Bình
  Mã dự án7978714
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Bình
  Địa điểm thực hiệnThái Bình
  Quyết định phê duyệt 3246/QĐ-BNN-TCPCTT; Ngày phê duyệt 25/08/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 17799 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần số 7: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Thái Bình 01/2023 0 0 09/02/2023
Dự án thành phần số 7: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Thái Bình 02/2023 0 0 28/02/2023
Dự án thành phần số 7: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Thái Bình 03/2023 150 0 28/03/2023
Dự án thành phần số 7: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Thái Bình 04/2023 0 0 04/05/2023
Dự án thành phần số 7: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Thái Bình 05/2023 0 0 02/06/2023
Tổng số:   150 0