Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 12: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Thanh Hóa
  Mã dự án7972073
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
  Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
  Quyết định phê duyệt 3234/QĐ-BNN-PCTT; Ngày phê duyệt 25/08/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 66508 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần số 12: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Thanh Hóa 01/2023 0 0 28/02/2023
Dự án thành phần số 12: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Thanh Hóa 02/2023 0 0 28/02/2023
Dự án thành phần số 12: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Thanh Hóa 03/2023 0 0 31/03/2023
Dự án thành phần số 12: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Thanh Hóa 04/2023 0 18 26/04/2023
Dự án thành phần số 12: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Thanh Hóa 05/2023 0 0 30/05/2023
Tổng số:   0 18