Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 13: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Nghệ An
  Mã dự án7979263
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đê điều Nghệ An
  Địa điểm thực hiệnNghệ An
  Quyết định phê duyệt 3232/QĐ-BNN-PCTT; Ngày phê duyệt 25/08/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 26580 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần số 13: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Nghệ An 01/2024 0 0 28/02/2024
Dự án thành phần số 13: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Nghệ An 02/2024 0 0 28/02/2024
Dự án thành phần số 13: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Nghệ An 03/2024 0 0 27/03/2024
Dự án thành phần số 13: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Nghệ An 04/2024 0 0 17/04/2024
Dự án thành phần số 13: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Nghệ An 05/2024 0 0 16/05/2024
Dự án thành phần số 13: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Nghệ An 06/2024 0 0 24/06/2024
Tổng số:   0 0