Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 14: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Hà Tĩnh
  Mã dự án7980589
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng công trình NNPTNT tỉnh Hà Tĩnh
  Địa điểm thực hiệnHà Tĩnh
  Quyết định phê duyệt 3805/QĐ-BNN-PCTT; Ngày phê duyệt 07/10/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 25980 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần số 14: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Hà Tĩnh 01/2023 0 0 21/03/2023
Dự án thành phần số 14: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Hà Tĩnh 02/2023 0 0 21/03/2023
Dự án thành phần số 14: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Hà Tĩnh 03/2023 308 308 21/03/2023
Dự án thành phần số 14: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Hà Tĩnh 04/2023 0 0 14/04/2023
Tổng số:   308 308