Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần: Mở rộng hệ thống chuồng nuôi lợn GPP tại trạm nghiên cứu và phát triển giống lợn hạt nhân Tam Điệp
  Mã dự án7982161
  Đơn vị báo cáoTrung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương
  Địa điểm thực hiệnNinh Bình
  Quyết định phê duyệt 3799; Ngày phê duyệt 06/10/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 36000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần: Mở rộng hệ thống chuồng nuôi lợn GPP tại trạm nghiên cứu và phát triển giống lợn hạt nhân Tam Điệp 01/2024 0 0 04/03/2024
Dự án thành phần: Mở rộng hệ thống chuồng nuôi lợn GPP tại trạm nghiên cứu và phát triển giống lợn hạt nhân Tam Điệp 02/2024 0 0 04/03/2024
Dự án thành phần: Mở rộng hệ thống chuồng nuôi lợn GPP tại trạm nghiên cứu và phát triển giống lợn hạt nhân Tam Điệp 03/2024 0 0 27/03/2024
Tổng số:   0 0