Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần: Xây dựng trại giống bò thịt năng suất chất lượng cao
  Mã dự án7967792
  Đơn vị báo cáoTrung tâm Nghiên cứu Bò và đồng cỏ Ba Vì
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 7710/BNN-XD; Ngày phê duyệt 17/11/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2024
  Tổng mức đầu tư 30000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần: Xây dựng trại giống bò thịt năng suất chất lượng cao 01/2023 1000 0 06/02/2023
Dự án thành phần: Xây dựng trại giống bò thịt năng suất chất lượng cao 02/2023 500 0 02/03/2023
Dự án thành phần: Xây dựng trại giống bò thịt năng suất chất lượng cao 03/2023 3691 0 31/03/2023
Dự án thành phần: Xây dựng trại giống bò thịt năng suất chất lượng cao 04/2023 500 0 26/04/2023
Dự án thành phần: Xây dựng trại giống bò thịt năng suất chất lượng cao 05/2023 2739 0 30/05/2023
Tổng số:   8430 0