Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần: Nâng cấp cơ sở hạ tầng nhân giống gia súc lớn khu vực phía Nam
  Mã dự án7972099
  Đơn vị báo cáoTrung tâm nghiên cứu và phát triển Chăn nuôi gia súc lớn
  Địa điểm thực hiệnBình Dương
  Quyết định phê duyệt 2963/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 03/08/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 30000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện