Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần: Đầu tư hạ tầng phục vụ nghiên cứu, sản xuất giống tằm dâu
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoTrung tâm nghiên cứu Dâu Tằm tơ
  Địa điểm thực hiệnThái Bình
  Quyết định phê duyệt 1714/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 28/04/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 10000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện