Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần: Cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất giống chè
  Mã dự án7969998
  Đơn vị báo cáoViện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc
  Địa điểm thực hiệnPhú Thọ
  Quyết định phê duyệt 3073; Ngày phê duyệt 12/08/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2024
  Tổng mức đầu tư 15000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần: Cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất giống chè 01/2023 0 0 24/02/2023
Dự án thành phần: Cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất giống chè 02/2023 0 0 24/02/2023
Dự án thành phần: Cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất giống chè 03/2023 0 0 05/04/2023
Dự án thành phần: Cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất giống chè 04/2023 1801 1801 05/05/2023
Tổng số:   1801 1801