Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần: Nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị phục vụ sản xuất giống lúa lai chất lượng
  Mã dự án7972075
  Đơn vị báo cáoTrung tâm nghiên cứu và PT lúa lai - Viện cây lương thực và cây thực phẩm
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 3063; Ngày phê duyệt 12/08/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2024
  Tổng mức đầu tư 15000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần: Nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị phục vụ sản xuất giống lúa lai chất lượng 01/2023 464 0 10/04/2023
Dự án thành phần: Nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị phục vụ sản xuất giống lúa lai chất lượng 02/2023 927 0 10/04/2023
Dự án thành phần: Nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị phục vụ sản xuất giống lúa lai chất lượng 03/2023 1873 2178 10/04/2023
Tổng số:   3264 2178