Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần: Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn, lưu giữ nguồn gen cây nông nghiệp
  Mã dự án7970991
  Đơn vị báo cáoTrung tâm Tài nguyên thực vật
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 3074; Ngày phê duyệt 15/08/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2024
  Tổng mức đầu tư 15000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần: Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn, lưu giữ nguồn gen cây nông nghiệp 01/2023 0 0 09/02/2023
Dự án thành phần: Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn, lưu giữ nguồn gen cây nông nghiệp 02/2023 0 0 09/02/2023
Dự án thành phần: Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn, lưu giữ nguồn gen cây nông nghiệp 03/2023 0 0 18/04/2023
Tổng số:   0 0