Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần: Nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất giống Ngô
  Mã dự án7973042
  Đơn vị báo cáoViện nghiên cứu Ngô
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 3062; Ngày phê duyệt 12/08/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2024
  Tổng mức đầu tư 20000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần: Nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất giống Ngô 03/2024 0 0 28/03/2024
Dự án thành phần: Nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất giống Ngô 04/2024 0 0 24/04/2024
Tổng số:   0 0