Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần 4: Nâng cấp cải tạo Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc giai đoạn 2
  Mã dự án8012532
  Đơn vị báo cáoTrường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc
  Địa điểm thực hiệnQuảng Ninh
  Quyết định phê duyệt 120/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 04/01/2023
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 60000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần 4: Nâng cấp cải tạo Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc giai đoạn 2 01/2024 4000 0 29/01/2024
Dự án thành phần 4: Nâng cấp cải tạo Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc giai đoạn 2 02/2024 0 0 20/02/2024
Dự án thành phần 4: Nâng cấp cải tạo Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc giai đoạn 2 03/2024 3000 0 19/03/2024
Dự án thành phần 4: Nâng cấp cải tạo Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc giai đoạn 2 04/2024 2000 5474 19/04/2024
Dự án thành phần 4: Nâng cấp cải tạo Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc giai đoạn 2 05/2024 2500 0 21/05/2024
Tổng số:   11500 5474