Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần 10: Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025
  Mã dự án8028442
  Đơn vị báo cáoTrường Cao đẳng công nghệ và nông lâm Phú Thọ
  Địa điểm thực hiệnPhú Thọ
  Quyết định phê duyệt 1889/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 17/05/2023
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 60000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần 10: Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025 01/2024 0 0 01/03/2024
Dự án thành phần 10: Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025 02/2024 0 0 01/03/2024
Dự án thành phần 10: Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025 03/2024 0 0 27/03/2024
Dự án thành phần 10: Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025 04/2024 0 0 15/05/2024
Tổng số:   0 0