Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần 10: Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoTrường Cao đẳng công nghệ và nông lâm Phú Thọ
  Địa điểm thực hiệnPhú Thọ
  Quyết định phê duyệt 1889/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 17/05/2023
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 60000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện