Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 7: Cải tạo, xây dựng Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình, giai đoạn 2
  Mã dự án7979818
  Đơn vị báo cáoTrường Cao đẳng nghề cơ giới Ninh Bình
  Địa điểm thực hiệnNinh Bình
  Quyết định phê duyệt 3803; Ngày phê duyệt 06/10/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 55000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần số 7: Cải tạo, xây dựng Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình, giai đoạn 2 02/2024 0 1250 19/02/2024
Dự án thành phần số 7: Cải tạo, xây dựng Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình, giai đoạn 2 03/2024 0 3092 15/03/2024
Dự án thành phần số 7: Cải tạo, xây dựng Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình, giai đoạn 2 04/2024 0 3400 26/04/2024
Dự án thành phần số 7: Cải tạo, xây dựng Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình, giai đoạn 2 05/2024 0 1811 28/05/2024
Tổng số:   0 9553