Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 8: Xây dựng, cải tạo Trường Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô giai đoạn 2
  Mã dự án7980590
  Đơn vị báo cáoTrường cao đẳng cơ điện xây dựng Việt Xô
  Địa điểm thực hiệnNinh Bình
  Quyết định phê duyệt 3821; Ngày phê duyệt 10/10/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 40000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần số 8: Xây dựng, cải tạo Trường Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô giai đoạn 2 01/2024 0 0 05/02/2024
Dự án thành phần số 8: Xây dựng, cải tạo Trường Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô giai đoạn 2 02/2024 5701 5701 05/02/2024
Dự án thành phần số 8: Xây dựng, cải tạo Trường Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô giai đoạn 2 03/2024 0 0 10/04/2024
Dự án thành phần số 8: Xây dựng, cải tạo Trường Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô giai đoạn 2 04/2024 1432 0 10/04/2024
Dự án thành phần số 8: Xây dựng, cải tạo Trường Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô giai đoạn 2 05/2024 0 0 10/04/2024
Dự án thành phần số 8: Xây dựng, cải tạo Trường Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô giai đoạn 2 06/2024 0 0 10/04/2024
Dự án thành phần số 8: Xây dựng, cải tạo Trường Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô giai đoạn 2 07/2024 1134 0 10/04/2024
Dự án thành phần số 8: Xây dựng, cải tạo Trường Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô giai đoạn 2 08/2024 0 0 10/04/2024
Dự án thành phần số 8: Xây dựng, cải tạo Trường Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô giai đoạn 2 09/2024 3733 0 10/04/2024
Tổng số:   12000 5701