Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 2: Xây dựng, cải tạo Cơ sở 1 Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoTrường cao đẳng cơ điện Hà nội
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt ; Ngày phê duyệt 0
  Giai đoạn thực hiện 0 - 0
  Tổng mức đầu tư 140000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện