Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 3: Xây dựng Trường cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ, giai đoạn 2
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoTrường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt ; Ngày phê duyệt 0
  Giai đoạn thực hiện 0 - 0
  Tổng mức đầu tư 60000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện