Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 4: Xây dựng xưởng thực hành Cơ sở 1 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoTrường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt ; Ngày phê duyệt 0
  Giai đoạn thực hiện 0 - 0
  Tổng mức đầu tư 35000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện