Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 5: Cải tạo, xây dựng xưởng thực hành Trường Cao đẳng Cơ điện và Công nghệ Thực phẩm Hà Nội
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoChưa xác định
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt ; Ngày phê duyệt 0
  Giai đoạn thực hiện 0 - 0
  Tổng mức đầu tư 55000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện