Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 6: Đầu tư, xây dựng Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoTrường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ
  Địa điểm thực hiệnHà Nam
  Quyết định phê duyệt ; Ngày phê duyệt 0
  Giai đoạn thực hiện 0 - 0
  Tổng mức đầu tư 50000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện