Thông tin dự án
 • Tên dự ánTăng cường năng lực nghiên cứu cho Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ
  Mã dự án8018040
  Đơn vị báo cáoViện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ
  Địa điểm thực hiệnNghệ An
  Quyết định phê duyệt 802/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 09/03/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2026
  Tổng mức đầu tư 20000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện