Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần 2: Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt Nam Bộ
  Mã dự án8039166
  Đơn vị báo cáoViện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản II
  Địa điểm thực hiệnTiền Giang
  Quyết định phê duyệt 2145/QĐ-BNN-TS; Ngày phê duyệt 31/05/2023
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 45000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện