Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 2: Các công trình cấp nước tập trung nông thôn tỉnh Sóc Trăng
  Mã dự án8039818
  Đơn vị báo cáoTrung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Sóc Trăng
  Địa điểm thực hiệnSóc Trăng
  Quyết định phê duyệt 1962/QĐ-BNN-TL; Ngày phê duyệt 19/05/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 91775 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện