Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần: Trồng, bảo vệ và phát triển rừng tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
  Mã dự án8013085
  Đơn vị báo cáoTrường Cao đẳng công nghệ và nông lâm Phú Thọ
  Địa điểm thực hiệnPhú Thọ
  Quyết định phê duyệt 123/QĐ-BNN-TCLN; Ngày phê duyệt 04/01/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2026
  Tổng mức đầu tư 12000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện