Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần: Trồng, bảo vệ và phát triển rừng tại Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng
  Mã dự án8012252
  Đơn vị báo cáoViện nghiên cứu sinh thái môi trường rừng
  Địa điểm thực hiệnHòa Bình
  Quyết định phê duyệt 113/QĐ-BNN-TCLN; Ngày phê duyệt 04/01/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2026
  Tổng mức đầu tư 29300 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện