Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần: Trồng, bảo vệ và phát triển rừng tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc
  Mã dự án8010434
  Đơn vị báo cáoTrường cao đẳng công nghệ và nông lâm Đông Bắc
  Địa điểm thực hiệnLạng Sơn
  Quyết định phê duyệt 117/QĐ-BNN-TCLN; Ngày phê duyệt 04/01/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2026
  Tổng mức đầu tư 12000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần: Trồng, bảo vệ và phát triển rừng tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc 01/2024 0 0 27/02/2024
Dự án thành phần: Trồng, bảo vệ và phát triển rừng tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc 02/2024 0 0 27/02/2024
Dự án thành phần: Trồng, bảo vệ và phát triển rừng tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc 03/2024 0 0 20/03/2024
Tổng số:   0 0