Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 4: Các công trình cấp nước tập trung nông thôn tỉnh Cà Mau
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoTrung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Cà Mau
  Địa điểm thực hiệnCà Mau
  Quyết định phê duyệt 1964/QĐ-BNN-TL; Ngày phê duyệt 19/05/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 106146 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện