Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 1: Đầu tư xây dựng Khu thí nghiệm khoa học công nghệ Nghề cá biển cho Viện Nghiên cứu Hải sản
  Mã dự án8019604
  Đơn vị báo cáoViện nghiên cứu hải sản
  Địa điểm thực hiệnHải Phòng
  Quyết định phê duyệt 499/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 10/02/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 45000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần số 1: Đầu tư xây dựng Khu thí nghiệm khoa học công nghệ Nghề cá biển cho Viện Nghiên cứu Hải sản 02/2024 0 0 27/02/2024
Dự án thành phần số 1: Đầu tư xây dựng Khu thí nghiệm khoa học công nghệ Nghề cá biển cho Viện Nghiên cứu Hải sản 03/2024 7181 6661 21/05/2024
Dự án thành phần số 1: Đầu tư xây dựng Khu thí nghiệm khoa học công nghệ Nghề cá biển cho Viện Nghiên cứu Hải sản 05/2024 6308 5158 22/05/2024
Tổng số:   13489 11819