Thông tin dự án
 • Tên dự ánNâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu I và Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu II
  Mã dự án8039574
  Đơn vị báo cáoTrung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu I
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 2463/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 20/06/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 30000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện