Thông tin dự án
 • Tên dự ánNâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng III
  Mã dự án8012674
  Đơn vị báo cáoChi cục Kiểm dịch thực vật vùng III
  Địa điểm thực hiệnĐà Nẵng
  Quyết định phê duyệt 302; Ngày phê duyệt 17/01/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 8500 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện