Thông tin dự án
 • Tên dự ánNâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trạm KDTV Cầu Treo, thuộc Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng VI
  Mã dự án8022352
  Đơn vị báo cáoChi cục KDTV vùng 6
  Địa điểm thực hiệnHà Tĩnh
  Quyết định phê duyệt 1186/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 29/03/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 6500 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trạm KDTV Cầu Treo, thuộc Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng VI 01/2024 400 0 07/02/2024
Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trạm KDTV Cầu Treo, thuộc Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng VI 02/2024 200 0 20/02/2024
Tổng số:   600 0