Thông tin dự án
 • Tên dự ánNâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trạm KDTV Cầu Treo, thuộc Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng VI
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoChi cục Kiểm dịch thực vật vùng VI
  Địa điểm thực hiệnHà Tĩnh
  Quyết định phê duyệt ; Ngày phê duyệt 0
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2026
  Tổng mức đầu tư 6500 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện