Thông tin dự án
 • Tên dự ánNâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoTrung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc
  Địa điểm thực hiệnHưng Yên
  Quyết định phê duyệt ; Ngày phê duyệt 0
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2026
  Tổng mức đầu tư 25000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện