Thông tin dự án
 • Tên dự ánNâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc
  Mã dự án8038997
  Đơn vị báo cáoTrung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc
  Địa điểm thực hiệnHưng Yên
  Quyết định phê duyệt 1382/QD-BNN-XD; Ngày phê duyệt 05/04/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 25000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc 01/2024 0 0 21/02/2024
Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc 02/2024 0 0 21/02/2024
Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc 03/2024 0 0 06/05/2024
Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc 04/2024 2839 2839 06/05/2024
Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc 05/2024 0 0 06/05/2024
Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc 06/2024 2782 2782 12/06/2024
Tổng số:   5621 5621