Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 1: Công trình kiểm soát nguồn nước kênh Nguyễn Tấn Thành (Ban QLDA và PT quỹ đất huyện Châu Thành)
  Mã dự án7855656
  Đơn vị báo cáoBan QLDA và phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
  Địa điểm thực hiệnTiền Giang
  Quyết định phê duyệt 2075/QĐ-BNN-XD 08/6/2022; 5005/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 23/12/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 20000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện