Thông tin dự án
 • Tên dự ánXử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực ĐBSCL (hợp phần bồi thường, GPMB TP Tân An, Long An)
  Mã dự án7909866
  Đơn vị báo cáoBan QLDAĐTXD thành phố Tân An, tỉnh Long An
  Địa điểm thực hiệnLong An
  Quyết định phê duyệt ; Ngày phê duyệt 0
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện