Thông tin dự án
 • Tên dự ánXử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực ĐBSCL (hợp phần bồi thường, GPMB thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoBan QLDA và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
  Địa điểm thực hiệnTiền Giang
  Quyết định phê duyệt ; Ngày phê duyệt 0
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực ĐBSCL (hợp phần bồi thường, GPMB thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) 01/2023 0 0 20/02/2023
Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực ĐBSCL (hợp phần bồi thường, GPMB thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) 02/2023 0 0 20/02/2023
Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực ĐBSCL (hợp phần bồi thường, GPMB thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) 03/2023 0 0 20/04/2023
Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực ĐBSCL (hợp phần bồi thường, GPMB thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) 04/2023 0 0 20/04/2023
Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực ĐBSCL (hợp phần bồi thường, GPMB thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) 05/2023 0 0 24/05/2023
Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực ĐBSCL (hợp phần bồi thường, GPMB thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) 06/2023 0 0 24/07/2023
Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực ĐBSCL (hợp phần bồi thường, GPMB thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) 07/2023 0 0 24/07/2023
Tổng số:   0 0