Thông tin dự án
 • Tên dự ánĐầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị nghiên cứu chế biến, bảo quản gỗ, lâm sản và cải tạo, nâng cấp phòng thí nghiệm tập trung cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  Mã dự án8008800
  Đơn vị báo cáoViện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 5156/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 30/12/2022
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 80000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị nghiên cứu chế biến, bảo quản gỗ, lâm sản và cải tạo, nâng cấp phòng thí nghiệm tập trung cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 02/2023 0 0 20/04/2023
Đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị nghiên cứu chế biến, bảo quản gỗ, lâm sản và cải tạo, nâng cấp phòng thí nghiệm tập trung cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 03/2023 0 0 20/04/2023
Đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị nghiên cứu chế biến, bảo quản gỗ, lâm sản và cải tạo, nâng cấp phòng thí nghiệm tập trung cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 04/2023 751 751 20/04/2023
Tổng số:   751 751