Thông tin dự án
 • Tên dự ánTăng cường cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật cho Phân Viện Điều tra, Quy hoạch rừng Nam Bộ
  Mã dự án8013392
  Đơn vị báo cáoPhân Viện Điều tra, Quy hoạch rừng Nam Bộ
  Địa điểm thực hiệnTP. Hồ Chí Minh
  Quyết định phê duyệt 301/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 17/01/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 30000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện