Thông tin dự án
 • Tên dự ánTăng cường cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật cho Phân Viện Điều tra, Quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
  Mã dự án8020183
  Đơn vị báo cáoPhân Viện Điều tra, Quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
  Địa điểm thực hiệnBình Định
  Quyết định phê duyệt 1187/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 29/03/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 20000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Tăng cường cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật cho Phân Viện Điều tra, Quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 01/2024 1200 0 25/03/2024
Tăng cường cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật cho Phân Viện Điều tra, Quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 02/2024 800 0 25/03/2024
Tăng cường cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật cho Phân Viện Điều tra, Quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 03/2024 1000 0 25/03/2024
Tăng cường cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật cho Phân Viện Điều tra, Quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 04/2024 500 0 16/05/2024
Tăng cường cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật cho Phân Viện Điều tra, Quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 05/2024 500 2995 16/05/2024
Tổng số:   4000 2995