Thông tin dự án
 • Tên dự ánTăng cường cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật cho Phân Viện Điều tra, Quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoPhân Viện Điều tra, Quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
  Địa điểm thực hiệnBình Định
  Quyết định phê duyệt ; Ngày phê duyệt 0
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 20000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện