Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 1: Hồ Hố Khế và Hồ Cha Mai
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoBan QLDA Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam
  Địa điểm thực hiệnQuảng Nam
  Quyết định phê duyệt 5209/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 30/12/2022
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 320000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần số 1: Hồ Hố Khế và Hồ Cha Mai 01/2023 0 0 10/02/2023
Dự án thành phần số 1: Hồ Hố Khế và Hồ Cha Mai 02/2023 0 0 10/02/2023
Dự án thành phần số 1: Hồ Hố Khế và Hồ Cha Mai 03/2023 0 0 20/03/2023
Tổng số:   0 0