Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 2: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu, tỉnh Cao Bằng
  Mã dự án8012675
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng
  Địa điểm thực hiệnCao Bằng
  Quyết định phê duyệt 389; Ngày phê duyệt 31/01/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 67425 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần số 2: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu, tỉnh Cao Bằng 01/2023 0 0 01/03/2023
Dự án thành phần số 2: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu, tỉnh Cao Bằng 02/2023 0 0 01/03/2023
Dự án thành phần số 2: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu, tỉnh Cao Bằng 03/2023 0 0 01/03/2023
Dự án thành phần số 2: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu, tỉnh Cao Bằng 04/2023 0 0 24/04/2023
Tổng số:   0 0