Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 3: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
  Mã dự án8012352
  Đơn vị báo cáoUBND huyện Mường Tè
  Địa điểm thực hiệnLai Châu
  Quyết định phê duyệt 304; Ngày phê duyệt 17/01/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 50000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần số 3: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 01/2024 0 0 {0} 01/02/2024
Dự án thành phần số 3: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 02/2024 0 0 {0} 22/02/2024
Dự án thành phần số 3: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 03/2024 0 0 {0} 21/03/2024
Dự án thành phần số 3: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 04/2024 2015 2015 {0} 25/04/2024
Dự án thành phần số 3: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 05/2024 3279 3279 {0} 03/06/2024
Tổng số:   5294 5294