Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 2: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2, tỉnh Hải Dương
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoCông ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Hải Dương
  Địa điểm thực hiệnHải Dương
  Quyết định phê duyệt 207/QĐ-BNN-TCTL; Ngày phê duyệt 11/01/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 0
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện