Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 2: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2, tỉnh Hải Dương
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoCông ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Hải Dương
  Địa điểm thực hiệnHải Dương
  Quyết định phê duyệt 207/QĐ-BNN-TCTL; Ngày phê duyệt 11/01/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2027
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần số 2: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2, tỉnh Hải Dương 01/2024 1000 0 29/03/2024
Dự án thành phần số 2: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2, tỉnh Hải Dương 02/2024 500 0 29/03/2024
Dự án thành phần số 2: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2, tỉnh Hải Dương 03/2024 8000 63534 29/03/2024
Tổng số:   9500 63534